[[#ex]]

Ką galima įvežti į Lietuvą be importo muito ir kitų mokesčių

 • Keleivis, laikinai atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių, nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, gali įvežti:
  • asmeninio naudojimo daiktus, įskaitant prekes iki toliau nurodytos vertinės ribos;
  • asmeninio naudojimo transporto priemonę;
  • garso, vaizdo arba duomenų laikmenas, visuomenės informavimo medžiagą, profesinę įrangą.
 • Kitais atvejais keleivis, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų valstybių, nemokėdamas importo muitų ir mokesčių, gali įvežti:
  • asmeninį turtą, jeigu asmuo keičia gyvenamąją vietą ir persikelia gyventi į Lietuvą iš trečiosios šalies;
  • kraitį, jam priklausančius naujus ar nenaujus buities daiktus, jeigu asmuo santuokos sudarymo atveju persikelia gyventi iš trečiosios šalies į Lietuvą;
  • sutuoktuvių proga gaunamas dovanas iki 1000 eurų iš asmenų, gyvenančių trečiojoje šalyje;
  • asmeniniame bagaže esančias nekomercinio pobūdžio prekes (įvežamas nereguliariai ir skirtas keleivių arba jų šeimų narių asmeniniam naudojimui arba dovanoms), jeigu jų bendra vertė (išskyrus toliau nurodytas ribojamas prekes) yra ne didesnė kaip:
   • 430 eurų, jeigu keleivis atvyksta oro ar jūrų transportu;

   • 150 eurų, jeigu prekes įveža keleivis, jaunesnis kaip 15 metų; transporto priemonių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias valstybes arba iš jų, įgulos nariai; asmenys dirbantys ir/arba gyvenantys pasienio su trečiąja valstybe zonoje.

   • 300 eurų, jeigu prekes įveža kiti asmenys (įskaitant asmenis, orlaivį ar jūrų laivą naudojančius asmeniniams poreikiams)


Muitai ir kiti mokesčiai

Įvežant didesnius prekių kiekius, taikomi muitai, akcizai ir pridėtinės vertės mokestis.

Jeigu keleivis asmeniniame bagaže gabena nekomercinės paskirties prekių, kurių vertė ne didesnė kaip 700 eurų, muitai apskaičiuojami taikant standartinę 2,5 proc. muito normą. Jeigu ši suma viršijama, muitai apskaičiuojami remiantis muitų tarifu. Standartinė muito norma netaikoma tabako gaminiams ir alkoholiniams gėrimams, taip pat tais atvejais, kai keleivis prieš apskaičiuojant muitus prašo muitinės taikyti muitų tarife nustatytus muitus.

Daugiau informacijos apie prekių gabenimą rasite Lietuvos muitinės tinklalapyje adresu www.lrmuitine.lt.


Ribojamos prekės

Be importo muitų ir mokesčių vienas keleivis, ne jaunesnis kaip 17 metų, gali įvežti:

 • Tabako gaminių
  Keleiviai Įgulos nariai***
Cigarečių 200 vnt.; arba 40 vnt., arba
Cigarilių (cigarai, kurių kiekvieno maksimalus svoris 3 gramai) 100 vnt.; arba 20 vnt., arba
Cigarų 50 vnt.; arba 10 vnt., arba
Rūkomojo tabako 250 gramų 50 g
Kaitinamojo tabako 200 vnt. 40 vnt. 
Elektroninių cigarečių skysčio 50 ml 20 ml
 • Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų
  Keleiviai Įgulos nariai***
Stipriųjų alkoholinių gėrimų (degtinės, konjako, brendžio, viskio ar kt.), kurių alkoholio koncentracija didesnė kaip 22 proc. 1 litrą, arba 0,5 litro, arba
Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių koncentracija didesnė kaip 22 proc. 1 litrą, arba 0,5 litro, arba
Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, kurių koncentracija ne didesnė kaip 22 proc. 2 litrus 0,75 litro
Ramių vynų 4 litrus 0,75 litro
Alaus 16 litrų 4 litrus

*** – orlaivių, vykstančių reguliariais tarptautiniais maršrutais į trečiąsias šalis arba iš jų, įgulos nariai.

Apskaičiuojant neapmokestinamą vertę arba nustatant neapmokestinamą kiekį, vienos prekės vertė ar kiekis neskaidomas, tai yra apmokestinama visa prekės, dėl kurios viršijamos nurodytos ribos, vertė ar kiekis.


Maisto produktai

Keleiviui DRAUDŽIAMA iš trečiųjų šalių į Europos Sąjungą asmeniniame bagaže įvežti mėsos ir pieno produktus. Tačiau asmeniniam vartojimui iki 10 kg minėtų produktų gali vežtis iš Farerų salų, Grenlandijos, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, San Marino ir Šveicarijos.

Keleiviui LEIDŽIAMA įvežti kūdikiams skirtų pieno miltelių, kūdikių maisto ar specialiojo gydymo tikslams skirto maisto, jeigu:

 • kiekis yra ne didesnis nei 2 kg;
 • prieš vartojimą jo nereikia atšaldyti;
 • jie yra supakuoti produktai ir turintys prekės ženklą, skirti tiesiogiai parduoti galutiniam vartotojui;
 • jų pakuotė yra nepažeista, nebent jie yra šiuo metu vartojami.

Keleivis gali įvežti mėsos ir pieno produktus asmeniniam vartojimui per ES patvirtintus pasienio veterinarijos postus tik tuomet, jei:

 • iš šalies, iš kurios keliauja, valstybinės veterinarijos tarnybos yra gavęs būtinus dokumentus;
 • atvykęs į pasienio veterinarijos postą, deklaruoja visas tokias prekes bei pateikia turimus dokumentus veterinariniam tikrinimui.

Jei keleivis nesilaikys nurodytų taisyklių, maisto produktai bus konfiskuoti ir sunaikinti atvykus prie Europos Sąjungos sienos. Jei keleivis nedeklaruos, kad vežasi tokių produktų, jam gali būti skirta bauda arba gali būti patrauktas baudžiamojon atsakomybėn.

Daugiau informacijos apie kitų maisto produktų vežimąsi rasite Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos tinklalapyje adresu www.vmvt.lt.


Augalai ir jų produktai

Remiantis reglamentu (ES) 2016/2031 dėl apsaugos priemonių nuo augalų kenkėjų, nuo 2019 m. gruodžio 14  d. visus augalus (sėklas, šviežius vaisius ar daržoves, skintas gėles, sodinukus ir kt.), yra draudžiama įvežti į Lietuvą ir Europos Sąjungą iš trečiųjų šalių be fitosanitarinių sertifikatų. Keleiviams, įsivežantiems iš trečiųjų šalių augalus savo reikmėms (galutiniam vartojimui), išimtys nėra numatytos. Bendra išimtis taikoma tik 5 rūšių vaisiams: ananasams, kokosams, durijams, bananams ir datulėms.    

Atkreipiame dėmesį į tai, kad įvežami augalai, skirti sodinti (sėklos, daigai, sodinukai ir kt.), gali būti įvežami tik per tuos pasienio kontrolės punktus, kuriuose yra fitosanitarijos postai. Oro uostuose yra įsteigti du fitosanitarijos postai – Kauno oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas ir Zoknių oro uosto pasienio kontrolės punkto fitosanitarijos postas.                                                                 

Daugiau informacijos apie augalų ir jų produktų gabenimą siūlome ieškoti Valstybinės augalų apsaugos tarnybos tinklalapyje adresu www.vatzum.lt


Jeigu kelionėje reikia vaistų

Be recepto kopijos ar gydytojo pažymos leidžiama įsivežti ne daugiau kaip 5 originalias vaistinių preparatų pakuotes. Turint recepto kopiją ar gydytojo pažymą galima įsivežti 6-9 to paties pavadinimo, farmacinės formos, stiprumo ir dozuočių kiekio originalias vaistų pakuotes. Daugiau kaip 10 to paties vaistinio preparato pakuočių ar daugiau kaip 10 skirtingų pavadinimų vaistinio preparato pakuočių galima įsivežti tik turint specialią gydytojo pažymą.

Gyventojai, veždamiesi narkotinius ar psichotropinius vaistus per Lietuvos Respublikos sieną (tiek išvykdami, tiek atvykdami), turi laikytis šių taisyklių:

 • narkotinius ar psichotropinius vaistus vežtis tik asmeniniam vartojimui sveikatos priežiūros tikslams;
 • vykstant į Šengeno valstybę kartu su vaistais būtina turėti asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą nustatytos formos pažymą, o vykstant ne į Šengeno valstybę – vežamų vaistų receptų kopijas (šių receptų kopijų Sveikatos apsaugos ministerijoje tvirtinti nereikia);
 • turėti tik keliaujančio asmens vardu išrašytą pažymą arba receptą (recepto kopiją);
 • nesivežti daugiau vaistų, negu nurodyta pažymoje arba recepte (jo kopijoje);
 • vykstant į Šengeno valstybę narkotinių vaistų vežtis galima ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui, o vykstant ne į Šengeno valstybę – ne ilgesniam kaip 15 dienų laikotarpiui;
 • psichotropinių vaistų vežtis ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui;
 • vaistus laikyti originaliose pakuotėse (tokiose, kokiose vaistai pirkti vaistinėje).

Jeigu vaistų reikia ilgesniam gydymo kursui, siūlome kartu su savimi vežtis atitinkama užsienio kalba parašytą gydytojo pažymą apie ligą ir skiriamą gydymą, kad būtų galima kreiptis į užsienio šalies gydytojus, kurie išrašys reikalingų vaistų.

Narkotiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: buprenorfino, fentanilio, metadono, morfino, petidino, tramadolio.

Psichotropiniai vaistai – tai vaistai, kurių sudėtyje yra šių medžiagų: alprazolamo, bromazepamo, chlordiazepoksido, diazepamo, estazolamo, klonazepamo, klorazepato, kodeino didesnės dozės, fenobarbitalio, lorazepamo, medazepamo, midazolamo, oksazepamo, nitrazepamo, pentazocino, temazepamo, tetrazepamo, triazolamo, zolpidemo.

Kilus neaiškumams, informacijos dėl vaistų vežimosi per Lietuvos Respublikos sieną galima teirautis Valstybinėje vaistų kontrolės tarnyboje prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos šiais telefonais: (+370 5) 261 65 49, (+370 5) 212 40 59. Šios tarnybos tinklalapio adresas www.vvkt.lt.


Grynųjų pinigų deklaravimas

Keleiviai, įveždami grynuosius pinigus ar lengvai konvertuojamą turtą (pvz.: obligacijas, akcijas, kelionės čekius ir pan.) į Bendrijos teritoriją iš trečiųjų šalių ar išveždami iš jos į trečiąsias šalis, privalo juos deklaruoti Grynųjų pinigų deklaracijoje pasienio muitinės poste, jeigu gabenamų pinigų vertė arba gabenamų vertybinių popierių vertė ne mažesnė kaip 10 000 eurų.

Asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kontrolę vykdančiam muitinės pareigūnui pareikalavus, privalo raštu, pateikdamas užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaraciją (pateiktą tikrinimą atliekančio muitinės pareigūno), deklaruoti gabenamą 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta pagal oficialų Lietuvos banko tikrinimo dienos nustatytą euro ir kitos valiutos kursą) viršijančią vienkartinę grynųjų pinigų sumą.


Jei keliauji su augintiniu

Pagrindiniai keliaujantiems gyvūnams reikalingi dokumentai yra augintinio pasas ir veterinarijos sertifikatas. Keliavimo su naminiais gyvūnais taisykles ir rekomendacijas nustato bei reguliuoja Lietuvos Respublikos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Daugiau informacijos rasite šios tarnybos tinklalapyje adresu www.vmvt.lt, skiltyje „Keliautojas“.

[[#ex]]

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 02 01 d. 21:47
Atgal
X