Naujienos

Informacija apie Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimo atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VĮ Lietuvos oro uostai, Rodūnios kelias 10A, 02189 Vilnius, tel. tel. (8 5) 273 9326, faks. (8 5) 232 9122, el.p. info@ltou.lt

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Kauno oro uosto esamų orlaivių stovėjimo peronų ir riedėjimo tako (A) rekonstravimas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Kauno apskritis, Kauno r., Karmėlava Oro Uosto g. 4.

Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai: 2017-02-03 raštu Nr.(28.2)-A4-1283 Aplinkos apsaugos agentūra priėmė išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: VĮ Lietuvos oro uostai Kauno filialas, Oro uosto g. 4, Karmėlava, 54460, Kauno r. Kontaktinis asmuo - Laurynas Kačinskis, tel. (8 655) 39255, el.p. l.kacinskis@kun.lt.

Pateikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūrai – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000.

Susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima: Aplinkos apsaugos agentūroje – A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, tel. (8 706) 62008, faks. (8 706) 62000. UAB „Sweco Lietuva“ - V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2196573, faks. (8 5) 2617507 el. p. justinas.musteikis@sweco.lt