Detalusis planas

INFORMUOJAME, JOG PRADEDAMAS RENGTI „DETALUSIS PLANAS (SKLYPAMS, KURIŲ UNIKALUS Nr. 4400–1680–3537 (KAUNO RAJ., KARMĖLAVOS MSTL., ORO UOSTO G. 4) BEI Nr. 4400–1810–4822 (JONAVOS RAJ., UŽUSALIŲ SEN., DAUKLIŪNŲ KM.)“ (teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas – 2012 m. gegužės 07 d. VĮ „Kauno aerouostas“ generalinio direktoriaus įsakymas Nr. V–072 ir 2012 m. spalio 19 d. įgaliojimas Nr. V1–0650–1.9).

PLANAVIMO ORGANIZATORIUS: VĮ  „Kauno aerouostas“, Oro uosto g. 4, LT–54460 Karmėlava, tel. (8-37) 399 187, faks. (8-37) 399 434, www.kaunas-airport.lt, info@kun.lt.

PLANO RENGĖJAS: UAB „Statybos strategija”, Smolensko g. 10, LT-03201 Vilnius, tel. (8–5) 2788433, faks. (8–5) 2788789, www.s-strategija.lt, info@s-strategija.lt.

PLANUOJAMA TERITORIJA: Žemės sklypai, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) ir Nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.) (planuojamos teritorijos plotas apie 440 ha). Žemės sklypų pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kitos paskirties žemė, naudojimo būdas – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, pobūdis – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos.

PLANAVIMO TIKSLAI: Įregistruotų žemės sklypų, kurių unikalus numeris Nr. 4400–1680–3537 (Kauno raj., Karmėlavos mstl., Oro uosto g. 4) ir Nr. 4400–1810–4822 (Jonavos raj., Užusalių sen., Daukliūnų km.), naudojimo būdo ir pobūdžio dalinis keitimas į: inžinerinės infrastruktūros teritorijos/susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų statybos; komercinės paskirties objektų teritorijos/prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos; pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos/sandėliavimo statinių statybos. Miško naudmenų keitimas į kitas naudmenas. Nustatyti teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimus bei statybos reglamentus.

PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMA:
Numatomi rengimo etapai: parengiamasis, rengimo, sprendinių pasekmių poveikio vertinimo, baigiamasis.
Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2012 m. VI ketvirtis, pabaiga – 2013 m. III ketvirtis.

Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalis.

Detalusis planas rengiamas, svarstomas, derinimas ir tvirtinimas bendra tvarka. Informacija apie parengtą teritorijų planavimo dokumentą, viešo svarstymo procedūrų vietą ir laiką bus paskelbta Kauno ir Jonavos rajonų vietos spaudose, Karmėlavos (Kauno raj.) ir Užusalių (Jonavos raj.) seniūnijų skelbimų lentose, Kauno ir Jonavos rajonų administracijų internetiniuose puslapiuose www.krs.lt ir www.jonava.lt, VĮ „Kauno aerouostas“ internetiniame puslapyje www.kaunas-airport.lt bei specialiame stende prie planuojamos teritorijos.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu galite pas plano rengėją tik iš anksto suderinę susitikimo datą ir laiką.

PASIŪLYMŲ TEIKIMO TVARKA: Pasiūlymus ir pageidavimus galima teikti planavimo organizatoriui ir plano rengėjui per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo ir jo metu.